Laat uw klanten diensten boeken zonder uw app te verlaten!

Maak uw website of app meer relevant, aantrekkelijk en rendabel door het verstrekken van de actie die uw klanten willen ondernemen bij het ontdekken van lokale bedrijven. Met onze API kunt u eenvoudig een 'Boek nu' knop direct op uw webpagina plaatsen, zodat uw klanten afspraken in real-time, dag of nacht kunnen plannen.

Onze API geeft u toegang tot alle boekingsgegevens die u nodig heeft om planningsmogelijkheden op te zetten en te implementeren voor uw klantendoelgroep.

Met de mogelijkheid om een klant direct toegang te geven tot uw bedrijfsrooster betreden wij een geheel nieuwe dimensie in de commerciële dienstverlening. Het direct kunnen reserveren van afspraken op uw app of website zal u niet alleen nieuwe klanten opleveren, maar ook uw reputatie als faciliterend en klantgericht bedrijf versterken, daar zijn wij van overtuigd.

Waarom duizenden klanten kiezen voor Simplybook API?

Duidelijke en eenvoudige interface. Zonder problemen uw eigen boeking service bouwen
U kunt eenvoudig alle functionaliteit die u nodig heeft inpluggen
Real-time planning - uw klanten kunnen afspraken boeken waar en wanneer ze willen 24/7
... En onze app geeft u een tal van andere handige eigenschappen!

Important! Number of API requests is limited by 5.000 per day on common servers and 25.000 per day on common enterprise servers. Number of parallel requests should not exceed 2 at same time and/or 5 requests per second on common servers. Dedicated servers allow unlimited requests although request load may be possibly limited by server specifications.

Help-center

Gebruik onze developer API om uw eigen reservering interface te creëeren. U kunt elke oplossing die u wilt variërend van de eenvoudigste widget naar een multifunctionele toepassing met functionaliteit aangepast aan uw bedrijfsspecifieke ontwerpen.

Simplybook Application Programming Interface maakt gebruik van het JSON-RPC 2.0 protocol.

Zie een voorbeeld van een API-gebaseerde boeking-interface , en lees ook de broncode van deze oplossing.

Authorisatie

Het gebruik van de Simplybook API methoden vereist een authentificatie. Om te machtigen in Simplybook API moet u een toegangssleutel krijgen - of access-token. Om dit access-token te verkrijgen moet u het JSON-RPC methode getToken op http://user-api.simplybook.me/login dienst uw persoonlijke API-sleutel doorgeven. U kunt uw API-sleutel kopiëren in de admin interface: ga naar de ‘Eigenschappen’ Koppeling en selecteer API eigenschap 'Instellingen'. Dan moet u op afstand toegang tot Simplybook API inschakelen. Dit verzoek dient de volgende headers te bevatten: 'X-Company-Login', 'X-Token'.

Het verkrijgen van de access-token kan worden uitgevoerd, hetzij vanuit klantenzijde of vanaf uw server, wat de meest veilige oplossing is.

U kunt gebruik maken van javascript JSON-RPC-client library en php JSON-RPC-client library van onze voorbeelden om uw eigen oplossingen te ontwikkelen.


Klant API (Company public service) authorisatie

Toestemming van client-side code

Het verkrijgen van de token-toets.


var loginClient = new JSONRpcClient({
	'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/login',
	'onerror': function (error) {},
});
var token = loginClient.getToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_API_KEY);

Initialisatie JSON-RPC-client.


this.client = new JSONRpcClient({
	'url': 'https://user-api.simplybook.me',
	'headers': {
		'X-Company-Login': YOUR_COMPANY_LOGIN,
		'X-Token': token
	},
	'onerror': function (error) {}
});

Autorisatie van server side code

Het verkrijgen van de token-toets.


$loginClient = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/login/');
$token = $loginClient->getToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_API_KEY);

Initialisatie JSON-RPC-client.


$client = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/', array(
  'headers' => array(
    'X-Company-Login: ' . YOUR_COMPANY_LOGIN,
    'X-Token: ' . $token
  )
));

Gebruiker/Admin API (Company administration service) authorisatie

Toestemming van client-side code

Het verkrijgen van de token-toets.


var loginClient = new JSONRpcClient({
'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/login',
'onerror': function (error) {},
});
var token = loginClient.getUserToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_USER_LOGIN, YOUR_USER_PASSWORD);

Initialisatie JSON-RPC-client.


this.client = new JSONRpcClient({
'url': 'https://user-api.simplybook.me' + '/admin/',
'headers': {
'X-Company-Login': YOUR_COMPANY_LOGIN,
'X-User-Token': token
},
'onerror': function (error) {}
});

Autorisatie van server side code

Het verkrijgen van de token-toets.


$loginClient = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/login/');
$token = $loginClient->getUserToken(YOUR_COMPANY_LOGIN, YOUR_USER_LOGIN, YOUR_USER_PASSWORD);

Initialisatie JSON-RPC-client.


$client = new JsonRpcClient('https://user-api.simplybook.me' . '/admin/', array(
'headers' => array(
'X-Company-Login: ' . YOUR_COMPANY_LOGIN,
'X-User-Token: ' . $token
)
));

Het krijgen van gegevens uit de Simplybook server

Een boekingspagina is meestal een pagina waar klanten kiezen voor de service die ze nodig hebben, een dienstverlener en een tijd voor hun ontmoeting. Dan geeft de klant een aantal contactgegevens in en bevestigt de boeking. De meer complexe oplossingen omvatten het invullen van verschillende extra velden, het aanmaken van een groep of terugkerende boekingen enzovoort. Laten we de workflow van de aanmaak van de eenvoudigste boekingspagina beschrijven. Als u dan extra functionaliteit wenst toe te voegen aan uw pagina, zie hier de volledige lijst metSimplybook API methodes.

Dus het eerste wat u moet ingeven is de lijst van de diensten en de lijst van werknemers. Haal deze gegevens door de getEventList en getUnitList methoden. Ze leiden beiden tot een lijst met volledige informatie over elk item, dus u hebt veel mogelijkheden om diensten en medewerkers weer te geven op uw pagina. Om werknemers te filteren gebruik de unit_map eigenschap van de service lijst, het bevat informatie over werknemers die de geselecteerde dienst kunnen bieden.

Codevoorbeeld van het verkrijgen van dienstenlijst


$services = $client->getEventList();
// returns array(array(
//   'id' => 1, - service id
//   'name' => 'Service 1', - service's name
//   'description' => 'Describe your service...', - service description
//   'duration' => 60, - service duration
//   'hide_duration' => 0, - Hide duration to clients flag,
//   'picture' => null, - file name of picture or null
//   'picture_path' => '/uploads/apidemo/event__picture/small/', - full path to picture,
//   'position' => 1 - service position
//   'is_active' => 1, - the service is activated
//   'is_public' => 1, - the service is allowed to book by clients
// ), ...)

Codevoorbeeld van het krijgen van een overzicht van dienstuitvoerders


$services = $client->getUnitList();
// returns array(array(
//  'id' => 1, - performer id
//  'name' => 'Provider 1', - performer name
//  'phone' => '111111111', - perfomer phone number
//  'description' => 'Describe your performer...', - performer description
//  'email' => 'test@gmail.com', - perfomer email,
//  'is_active' => 1, - the performer is activated
//  'is_visible' => 1, - the perfomer is visible for clients,
//  'picture' => null, - file name of picture or null,
//  'picure_path' => '/uploads/apidemo/unit_group__picture/small/', - full path to picture
//  'position' => 1, - performer position
//  'qty' => 1, performer quantity
// ), ...)

De volgende stap voor een klant is om een ​​datum en tijd van zijn dienst te kiezen. We hebben gebruik gemaakt van een Bootstrap datum-selecteerder in het API-gebruik voorbeeld. U kunt bijvoorbeeld ook deze of een andere kalender selecteren. Om uw eerste kalenderdag in te stellen, gebruik de getFirstWorkingDay methode. Het kan werknemer id nemen als een parameter en geeft de volgende datum weer waarop de geselecteerde werknemer (of een werknemer in het bedrijf) beschikbaar is voor een boeking. Om tijdslots te laten zien voor een geselecteerde datum heeft u de getWorkCalendar en getStartTimeMatrix methoden nodig. De eerste methode geeft u informatie over de begin- en eindtijd van de werkdag, en over de rustdagen. En de tweede geeft de lijst van tijdsloten die kunnen worden geboekt voor een bepaalde datum.

Codevoorbeeld van het krijgen van informatie over werkdagen


$year = 2015;
$month = 3; // March
$performerId = 1; // Can be null 
$workDaysInfo = $client->getWorkCalendar($year, $month, $performerId);				
// returns array(
//   '2015-03-01' => array('from' => '09:00:00', 'to' => '18:00:00', 'is_day_off' => 0),
//   '2015-03-02' => array('from' => '09:00:00', 'to' => '18:00:00', 'is_day_off' => 0),
//   ...
//);

Codevoorbeeld van het krijgen van starttijd matrix


$dateFrom = '2015-03-03';
$dateTo = '2015-03-04';
$serviceId = 1;
$performerId = 1;
$qty = 1;
$availableTime = $client->getStartTimeMatrix($dateFrom, $dateTo, $serviceId, $performerId, $qty);
// returns array(
//   '2015-03-03' => array('09:00:00', '09:30:00', '10:00:00', ....),
//   '2015-03-04' => array('09:00:00', '09:30:00', '10:00:00', ....),
//);

Een andere handige methode die u kan gebruiken is calculateEndTime. Elke dienst beschikt over zijn eigen tijdsduur, ook de werknemers van uw bedrijf hebben mogelijk verschillende werkschema's van dag tot dag. Dus met behulp van deze methode kunt u de klant een einddatum en -tijd van de dienst tonen die hij/zij heeft geboekt op een correcte manier.

Codevoorbeeld van de berekening van de boeking eindtijd


$startDateTime = '2015-03-03 09:00:00';
$serviceId = 1;
$performerId = 1;
$availableTime = $client->calculateEndTime($startDateTime, $serviceId, $performerId);
// returns '2015-03-03 10:00:00'

Wanneer een klant op de bevestigingsknop van de reservering klikt moet u de class='code-piece'>book methode volgen. Dit is de belangrijkste functie die alle nodige validaties uitvoert en een nieuwe boeking in het Simplybook systeem registreert. Informatie over de boeking, klantengegevens zoals naam en telefoonnummer en een aantal extra params zijn nodig. Bekijk alle params beschrijvingen van deze methode in API functielijst. De book methode response bevat een uniqe code en andere details van de nieuwe boeking of de lijst met fouten indien sommige problemen optraden, zodat u deze informatie kunt gebruiken om het boekingsresultaat te laten zien aan een klant op een gelegen en intuïtieve manier


Met behulp van de API geheime sleutel

In sommige gevallen vereist de book methode een bevestiging, bijvoorbeeld als je betalingen accepteert van klanten waarvan u de afspraak slechts bevestigt nadat de betaling is aangekomen. De Simplybook API confirmBookng methode neemt de boeking-id en veilige handtekening als parameters (een andere methode die een beveiligde handtekening vereist, is cancelBookng). Voor de beveiligde handtekening generatie kan your secret API-key worden gebruikt. Zie hoe het kan worden gedaan in het onderstaande voorbeeld. U kunt de geheime sleutel op admin interface onder de 'Instellingen' koppeling van API eigenschap terugvinden in de lijst 'Plugins'.

Code voorbeeld van een dienstboeking en de bevestiging met behulp van de geheime API-sleutel


$additionalFields = array(
	'6740d3bce747107ddb9a789cbb78abf3' => 'value1', 
	'b0657bafaec7a2c9800b923f959f8163' => 'value2'
);
$clientData = array(
	'name' => 'Client name',
	'email' => 'client@email.com',
	'phone' => '+13152108338'
);
		
$bookingsInfo = $client->book($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additionalFields);

if ($bookingsInfo->require_confirm) {
  foreach ($bookingsInfo->bookings as $booking) {
	  $sign = md5($booking->id . $booking->hash . YOUR_API_SECRET_KEY);
	  $result = $client->confirmBooking($booking->id, $sign);
	  echo '
Confirm result
'; var_dump($result); } }

Codevoorbeeld van het verkrijgen van extra velden


$fields = $client->getAdditionalFields($eventId);
// returns - array(array(
//		'name' => 'b0657bafaec7a2c9800b923f959f8163', - field name
//		'title' => 'Test digits', - field title
//		'type' => 'digits', - field type
//		'values' => null, - available values for select field type
//		'default' => null, - default value for field
//		'is_null' => null, - is filed nullable
//		'on_main_page' => 1, 
//		'pos' => 1, - field position
//		'value' => null
// )), ...)

Simplybook Eigenschappen

Als uw bedrijf enkele specifieke extra functionaliteiten vereist, kunt u een aantal van onze extra eigenschappen activeren. De complete eigenschap lijst met gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in de admin interface onder de link ‘Eigenschappen’. Nadat de benodigde eigenschappen zijn ingeschakeld zullen de bijbehorende API methoden zullen worden geactiveerd, zodat u ze kunt gebruiken in uw code.

Boeking functionaliteit codeverloop

Autoriseer Simplybook API met behulp van de loginClient.getToken(companyLogin, apiKey); functie.


Controleer of de Dienstcategorieën plugin is geactiveerd door isPluginActivated("event_category") Indien ja, weergeef dan de lijst van categorieën getCategoriesList().


Get list of services (events) and performers (units) using getEventList() and getUnitList() functions. If "unit_map" array is available for service it means this service can be provided by given performers only.


Als Eender welke werknemer selector eigenschap wordt geactiveerd isPluginActivated("any_unit") en geen speciale duur is ingesteld voor het dienst -dienstverlener paar in de "unit_map" matrix, dan moet de gebruiker worden toegestaan ​​om de Eender welke dienstverlener optie te selecteren of handmatig een dienstverlener te kiezen. Maar handmatige selectie van uitvoerende dienstverleners mag niet mogelijk zijn als getCompanyParam("any_unit__hide_other_units") is ingeschakeld.


Gebruik getStartTimeMatrix ($from as current date, $to as current date, $eventId, $unitId, $count as selected participants value ) om beschikbare timeslots voor een bepaalde datum te krijgen. $unitId zou null zou moeten zijn als Eender welke werknemer is geselecteerd.


Als Eender welke werknemer selector actief is en Eender welke werknemer is geselecteerd, krijgt u via getAvailableUnits($eventId, $dateTime, $count) de beschikbare $unitId


If Intake forms custom feature is activated isPluginActivated("event_field") call getAdditionalFields($eventId) function to get list of fields for client to fill.


Gebruik book($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additional, $count, $batchId) om een boeking te maken.


Ontvang api-token

Voor het gebruik van Simplybook API-methoden is een authenticatie vereist. Om te autoriseren in Simplybook API dient u een toegangssleutel &mdash oftewel een toegangstoken te krijgen. Dit kan via de JSON-RPC-methodegetToken op https://user-api.simplybook.me/login dienst, die u uw persoonlijke API-sleutel verschaft. U kunt uw API-sleutel kopiëren in de admin-interface: ga naar 'Plugins' en selecteer de API-plugin 'Instellingen'.

var token = loginClient.getToken(companyLogin, apiKey);

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Ontvang evenementenlijst

U heeft zojuist uw authenticatie-token ontvangen. Nu dient u de JSON-RPC-Client te creëren, de http-headers in te stellen, en met behulp van de Client gegevens van de Simplybook.me-server te downloaden. Gebruik om de dienstenlijst op te halen de importeerEvenementenlijst()-functie zoals aangegeven in het onderstaande code-voorbeeld.

var events = client.getEventList();

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Haal lijst met dienstaanbieders op

U dient tevens de lijst met alle dienstaanbieders op te halen. Gebruik hiervoor de importeerUnitlijst()-functie.

var units = client.getUnitList();

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Filter op dienstaanbieders per dienst

Laat gebruikers nu de dienst en vervolgens de dienstaanbieder selecteren. Let erop dat diensten òf aan een bepaalde dienstaanbieder gekoppeld kunnen zijn òf door alle dienstaanbieders in de lijst kunnen worden aangeboden. Wij raden u dan ook aan om, voordat de gebruikers een selectie kunnen maken, de dienstaanbieders te filteren. Gebruik hiervoor de unit_map-parameter in het dienstobject. Zie onderstaande code-voorbeeld.

Selecteer met de beschikbare tijdsintervallen de dichtstbij liggende dag

Nadat de gebruiker de dienst en dienstaanbieder heeft geselecteerd dient u de eerste werkdag van de gekozen dienstaanbieder in de datakiezer in te stellen. Gebruik hiervoor de kiesEersteWerkdag()-functie.

var firstWorkingDay = client.getFirstWorkingDay(performerId);

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Deactiveer de tijden in de kalender waarop er niet wordt gewerkt

Behalve het instellen van actieve datums kunt u in de datumkiezer op basis van de informatie in het werkrooster ook vrije dagen deactiveren. Bekijk in het code-voorbeeld hoe de importeeerWerkrooster()-functie wordt gebruikt.

workCalendar = client.getWorkCalendar(year, month, performerId);

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Importeer de beschikbare tijdsintervallen

Wanneer de gebruiker een datum heeft geselecteerd, kunt u wanneer de dienst op die dag beschikbaar is voor reserveringen de tijdsintervallen laden. Ga met de Starttijdmatrix()-functie naar de lijst met de starttijden van de tijdsintervallen.

var startMatrix = client.getStartTimeMatrix(from, to, eventId, unitId, count)

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Controleer of de Intake-formulieren-functie is geactiveerd

Controleer vervolgens of de Intake-formulieren-functie actief is om de velden te definiëren die voor de klant zichtbaar dienen te zijn bij de volgende stap. Zie de isPluginGeactiveerd()-functie voor een voorbeeld.

var additionalFieldsActivated = client.isPluginActivated('event_field');

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Voeg intake-formulier-velden toe

Wanneer de Intake-formulieren-functie is geactiveerd, dient u de Intake-formulieren-lijst te laden met de voegExtraVeldentoe()-functie en velden toe te voegen aan het klanteninformatie-formulier.

Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Maak reservering

Nadat de klant zijn/haar gegevens in de velden van het Intakeformulier heeft ingevuld, dient het reserveringsproces te worden gestart met reserveer().

Naam klant
E-mail klant
Telefoonnummer klant
Resultaat werkwijze
Antwoordinhoud
HTTP Aanvraag

Samenvatting

Dit was een eenvoudig voorbeeld om te laten zien hoe u de SimplyBook.me-API kunt gebruiken. Bekijk alle API-methodes hier. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Dank u voor het doornemen!

Dienst-URL  https://user-api.enterpriseappointments.com/login

 • getServiceUrl ($companyLogin)

  Returns API url for given company login

  • @param String $companyLogin
  • @return String
 • getToken ($companyLogin, $apiKey)

  Returns an application's token string for a company. You should use this token to authenticate all calls of
  [[Company public service methods|Company public service API methods]] and [[Catalogue|Catalogue API methods]]. To

  get application API key you need to enable [[Plugins#API|API plugin]].

  • @param String $companyLogin
  • @param String $apiKey
  • @return String
 • getUserToken ($companyLogin, $userLogin, $userPassword)

  Returns an authentication token string for certain user registered for company. You should use this token to
  authenticate all calls of [[Company administration service methods|Company administration service API methods]] and

  [[Catalogue|Catalogue API methods]].

  • @param String $companyLogin a company identifier (login)
  • @param String $userLogin user's login associated with company
  • @param String $userPassword user's password
  • @return String
 • getApplicationToken ($applicationApiKey)

  Returns an application's token string for an application. You should use this token to authenticate all calls of
  [[Company public service methods|Company public service API methods]] and [[Catalogue|Catalogue API methods]]. To

  get application API key please contact SimplyBook.me support team.

  • @param String $applicationApiKey
  • @return String

Dienst-URL  https://user-api.enterpriseappointments.com/

 • getUnitList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param integer $handleClasses
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getEventList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param integer $handleClasses (1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check)
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getCategoriesList ($isPublic)

  {@inheritdoc}

  • @param bool $isPublic
  • @return Array
 • getLocationsList ($isPublic)

  {@inheritdoc}

  • @param Boolean $isPublic
  • @return Array
 • getPaymentProcessorConfig ($paymentProcessor)

  Returns payment processor config

  • @param String $paymentProcessor
  • @return Array
 • validatePayment ($paymentInfo, $cartId)

  Validate application payment.

  • @param mixed $paymentInfo
  • @param Integer $cartId
  • @return Boolean
 • getBookingCart ($bookingIds)

  Returns cart information by bookings ids.
  cart_id and cart_hash is used to create secure signature to confirm cart payment.

  status - current cart status
  amount - is total amount to payment
  currency - cart currency
  cart - contains cart items. You can use them to provide information for payment system. Each item is object with following fields:
  id - booking id
  event_id - service id
  name - event name + start date time (use it to provide cart information for payment system)
  price - booking price
  qty - qty of bookings

  • @param Array $bookingIds
  • @return Object
 • getBookingCartInfo ($cartId, $sign)

  Returns current cart information
  cart_id and cart_hash is used to create secure signature to confirm cart payment.

  amount - is total amount to payment
  currency - cart currency
  cart - contains cart items. You can use them to provide information for payment system. Each item is object with following fields:
  id - booking id
  event_id - service id
  name - event name + start date time (use it to provide cart information for payment system)
  price - booking price
  qty - qty of bookings

  • @param Integer $cartId cart id
  • @param String $sign signature. (md5($cartId . $cartHash . $secretKey))
  • @return Object
 • getBookingCartStatus ($id)

  Returns current cart status
  Possible result values:

  cancel - user has canceled payment
  paid - user has paid
  error - error has been occurred on validation payment
  not_paid - cart is not paid yet or payment status is pending

  • @param Integer $id
  • @return String
 • confirmBookingCart ($cartId, $paymentProcessor, $sign)

  Confirm booking cart. Use it to confirm payment. Signature is required.

  • @param Integer $cartId cart id
  • @param String $paymentProcessor payment processor name
  • @param String $sign signature. (md5($cartId . $cartHash . $secretKey))
  • @return Boolean
 • confirmBooking ($id, $sign)

  Confirm booking. Signature is required.
  $sign = md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey);

  Call this method from server side only

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • confirmBookingPayment ($id, $paymentProcessor, $sign)

  Confirm booking payment. Signature is required.
  $sign = md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey);

  Call this method from server side only

  • @param Integer $id
  • @param String $paymentProcessor
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • confirmBookingBatch ($batchId, $batchType, $sign)

  Confirms booking batch. Signature is required.
  $sign = md5($batchId . $batchHash . $secret)

  Call this method from server side only

  • @param Integer $batchId
  • @param String $batchType
  • @param String $sign
  • @return Boolean
 • getBooking ($id, $sign)

  Returns an object with details information about booking. $sign parameter must be a string created
  with formula: md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey). You can get $bookingHash

  value as result of [[#book|book]] API method call. Method return an error with code -32080
  (Appointment couldn't be found) if record with specified id not exists. Methods returns an error with code -32085
  (Signature error) if $sign parameter is wrong.

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Object
 • getBookingDetails ($id, $sign)

  Returns an object with details information about booking. $sign parameter must be a string created
  with formula: md5($bookingId . $bookingHash . $secretKey). You can get $bookingHash

  value as result of [[#book|book]] API method call. Method return an error with code -32080
  (Appointment couldn't be found) if record with specified id not exists. Methods returns an error with code -32085
  (Signature error) if $sign parameter is wrong.

  • @param Integer $id
  • @param String $sign
  • @return Object
 • isPaymentRequired ($eventId)

  Returns true if [[Plugins#Accept_payments|Accept payments]] plugin activated and event with specified id has
  configured price. If no paramentes specified then method returns true if payments plugin activated and at least

  one event has configured price. Otherwise returns false.

  • @param Integer $eventId
  • @return Boolean
 • book ($eventId, $unitId, $date, $time, $clientData, $additional, $count, $batchId, $recurringData)

  Creates new booking record. Returns an object with appointment information or throw exception if booking time not
  available or any of required parameters missed. If appointment requires confirmation, in result object will be

  require_confirm = true. $startDate and $startTime specifies a date of
  booking and time slot. Time value should be multiple to 'timeframe' configuration of company (see
  [[#getTimeframe|getTimeframe]] API method). $endDate and $endTime parameters
  should be calculated according to service duration. However you can specify different values to make appointment
  longer or shorter then service configuration. Note that $endDate and $endTime should be
  later in time than $startDate and $startTime. If your clients located in different time
  zone you should specify 'client_time_offset' value in $clientData object as difference
  between client's time zone and company's time zone in minutes. For example if company located in city with time
  zone GMT+2 and customer located in city with GMT+3 then $clientTimeOffset will be 60 minutes. You
  can get information about company's time zone using [[#getCompanyInfo|getCompanyInfo]] API method. To
  create batch booking you can specify either count more then 1 or valid batchId (only one
  parameter can be specified). You should specify an $additionalFields parameter if service requires
  some additional fields (see [[Plugins#Additional fields|Additional fields plugin]]). To create a booking with promo code you
  should pass it as additional field. For example: {"name": "promocode", "value": "some code", "type": "text"}

  See [[#book response|example]] of book API method response.

  • @see http://wiki.simplybook.me/index.php/Settings#Timeframe Timeframe information
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date in Y-m-d format
  • @param String $time in H:i:s format
  • @param Object|array $clientData eg. {name: 'Name', email: 'test@gmail.com', phone: '+38099999999'}
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @param Integer $count bookings count, min. 1 (using for group bookings batch). (optional)
  • @param Integer $batchId add booking to multiple bookings batch. (optional)
  • @param Array $recurringData make booking recurrent. (optional)
  • @return Object
 • getRecurringDatetimes ($eventId, $unitId, $date, $time, $recurringData, $productIds)

  Get list of dates for recurring booking

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date
  • @param String $time
  • @param array $recurringData
  • @param array $productIds
  • @return array
 • hasUpcommingPromotions ()

  Returns availability of active promotions

  • @return Boolean
 • validatePromoCode ($code, $startDateTime, $eventId, $count, $clientData)

  Validate promotion code.
  Returns true in case promocode is valid otherwise throws exception with error.

  • @param String $code
  • @param String $startDateTime
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $count
  • @param array|Object $clientData
  • @return Boolean
 • getPromocodeInfo ($code)

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. Returns null if no promotions with
  specified code were not found.

  • @param String $code
  • @return Array
 • getPromotionRewardInfo ($commonPromotionId, $clientId, $hash)

  Returns promotion reward by common promotion id, client id and hash.

  • @param Integer $commonPromotionId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $hash
  • @return Array
 • getUserLicenseText ()

  Returns user license text if user license plugin is turned on,
  otherwise throws exception

  • @return String
 • getClientInfo ($clientId, $sign)

  Returns client info by client id

  • @param Integer $clientId
  • @param String $sign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @return Object
 • getClientInfoByLoginPassword ($login, $password)

  Returns client information by clients login (email)/password

  • @param String $login
  • @param String $password
  • @return Object
 • remindClientPassword ($email)

  Sends remind email for client

  • @param String $email
  • @return Boolean
 • getClientByLoginHash ($hash)

  Get client information by client login hash

  • @param String $hash
  • @return Object
 • modifyClientInfo ($clientId, $data, $sign)

  Edit client information data

  • @param Integer $clientId
  • @param Array $data
  • @param String $sign signature = md5($clientId . $clientHash . $secretKey)
  • @return Object
 • getMembershipList ()

  Returns list of available memberships

  • @return Array
 • getClientMembershipList ($filter, $clientId, $sign)

  Returns purchased membership list

  • @param Array $filter
  • @param Integer $clientId
  • @param String $sign
  • @return Array
 • getClientBookings ($clientId, $sign, $filter)

  Returns client bookings, accepts $filter ($filter {upcoming_only: true/false, confirmed_only: true/false})

  • @param integer $clientId
  • @param string $sign
  • @param object|array $filter
  • @return array
 • getProductList ($filter)

  Returns product list with filter.
  At this time filter can accept only service_id parameter

  • @param object $filter
  • @return array
 • getClassesList ($filter)

  Returns company's classes list. Ordered by position

  • @param Array $filter
  • @return Array
 • rescheduleBook ($shedulerId, $sign, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $additional, $clientTimeOffset, $clientTimezone)

  Edit existing booking record. See [[#book|book]] API method description for more details about date/time parameters,
  time zone handling and additional fields. Returns null if parameters not valid.

  • @param int $shedulerId an id of booking to edit. See [[#book|book]] or [[#getBookings|getBookings]] API methods.
  • @param string $sign
  • @param String $startDate in Y-m-d format
  • @param String $startTime in H:i:s format
  • @param String $endDate in Y-m-d format
  • @param String $endTime in H:i:s format
  • @param array $additional
  • @param int $clientTimeOffset
  • @param string $clientTimezone
  • @return Object
  • @throws Api_Service_Exception
  • @throws Exception
 • getCompanyParam ($key)

  Returns company config value for key. A different set of keys available for public API and for company
  administration API. Method return 'invalid params' error (code -32602) in case if access to specified key not

  allowed. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param String $key
  • @return mixed
 • getCompanyParams ($keys)

  Returns company's config values for specified keys as key-value map. For non-existent and not-allowed param keys
  it will return '''false''' as result. A different set of keys available for public API and for company

  administration API. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param Array $keys
  • @return Array
 • getTimelineType ()

  Returns company timeline type

  • @return String
 • calculateEndTime ($startDateTime, $eventId, $unitId, $productIds)

  Returns end datetime if booking is available, else return false

  • @param String $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s', eg. '2001-10-02 13:30:00'.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param array $productIds
  • @return String
 • getWorkCalendar ($year, $month, $data)

  Returns company work schedule as array
  Eg.: {'2014-05-01': {'from': '09:00:00', 'to': '21:00:00', 'is_day_off': '0'}, '2014-05-02': ...}

  • @param Integer $year
  • @param Integer $month
  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return Object
 • getReservedTime ($from, $to, $eventId, $unitId, $count)

  Returns map of objects for each day in specified date range. The key of the result mps is a date string. The value
  is an array of two objects. Both objects contains list of time slots for type reserved_time and type

  not_worked_time. reserved_time type represents time slots working time but already booked
  by clients. Nobody knows what kind of data represented by not_worked_time type. Please don't use it.

  If [[Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin]] enabled then object with
  reserved_time type will contain not empty list of time slots marked as busy in Google calendar. Call
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] API method to check if Google
  calendar sync plugin activated.


  Example:


  {
  "2016-02-05": [
  {
  "dd": [], // time slots from Google calendar
  "events": [ // reserved time slots
  { "from": "16:00", "to": "16:30" },
  { "from": "16:30", "to": "17:00" },
  ... ],
  "type": "reserved_time",
  },
  {
  "events": [
  { "from": "09:00", "to": "09:30" },
  { "from": "09:30", "to": "10:00" },
  ... ],
  "type": "not_worked_time"
  }],
  ...
  }

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getWorkDaysInfo ($from, $to, $unitId, $eventId, $count, $productIds)

  Returns an information about working hours and break times for specified service and performer for a period
  between two dates. If only service specified then information about performer (or performers) will be taken from

  service configuration. Method returns a list of objects for each date in specified period. Count of objects in
  list depends on break times. For example if performer works from 9:00 till 19:00 with one hour break at 13:00 method
  returns:


  {'2014-05-14' : [
  {'from': '09:00:00', 'to': '13:00:00'},
  {'from': '14:00:00', 'to': '19:00:00'}
  ] }


  Warning! Method can return a time string '24:00:00' as right edge of time range. This happens in case if time
  range finishes on midnight.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $unitId (optional)
  • @param Integer $eventId (optional)
  • @param Integer $count (optional)
  • @param array $productIds (optional)
  • @return array
 • getFirstWorkingDay ($data)

  Returns first working date for unit

  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return String
 • getStartTimeMatrix ($from, $to, $eventId, $unitId, $count, $bookingId, $productIds)

  Returns available start time, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {'2014-05-14': ['09:00:00', ...], ...}


  If locations plugin activated for company you should pass a list as $unitID parameter for filter results with
  units available only for selected location. See [[Plugins#Unit_location|Unit location]] plugin description for
  more details.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all service providers for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getServiceAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all servics for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Mixed $eventId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getReservedTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count, $bookingId)

  Returns not available time
  Eg.: {'2014-05-14': [{'reserved_time': [{'from': '14:00', 'to': '16:30'}], 'type': "reserved_time"}, ...], ...}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer|Array $unitId
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @return array
 • getAvailableUnits ($eventId, $dateTime, $count, $unitId, $productIds)

  Returns list of available unit ids for specified date and service or empty array if all units are not allowed.
  Eg.: [1, 2, 3]

  • @param Integer $eventId
  • @param String $dateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $count
  • @param int $unitId
  • @param array $productIds
  • @return array
  • @throws Exception
 • getAnyUnitData ()

  Returns information about [[Plugins#Any_Employee_selector|Any Employee selector plugin]] configuration. Returns
  null if plugin not enabled.


  Example:
  {
  "description" : "Select this option, if you want to find an available time with any of the employees",
  "hide_other_units" : 1, // 1 or 0
  "image" : null,
  "name" : "Any employee",
  "picture_path" : null,
  "random_selection" : 0 // 1 or 0
  }

  • @return Object
 • getAdditionalFields ($eventId)

  Return additional fields for certain event if [[Plugins#Additional_fields|Additional fields plugin]] is
  activated. Returns empty array otherwise. Call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_field')]]

  API method to check if 'event_field' plugin activated.

  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTimeframe ()

  Returns company's timeframe configuration (in minutes). Timeframe can be either 5, 10, 15, 20, 30 or 60 minutes.
  You can find more details about timeframe [[Settings#Timeframe|here]].

  • @return Integer
 • isPluginActivated ($pluginName)

  Return plugin status true if status active, else false. $pluginName parameter is a plugin identifier.
  See [[Plugins|plugins]] page for full plugins description. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param String $pluginName
  • @return Boolean
 • getPluginStatuses ($pluginNames)

  Return plugin status true if status active, else false. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param Array $pluginNames
  • @return Array
 • getCompanyInfo ()

  Returns an object with detailed information about company. See [[#getCompanyInfo response|example of response]].

  • @return Object
 • createBatch ()

  Creates new booking batch record. Returns newly created batch id. You can use this id in [[#book|book]]
  API method.

  • @return Integer
 • getCountryPhoneCodes ()

  Returns country phone code list

  • @return Array
 • getPluginPromoInfoByCode ()

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. You can get promotion code
  using [[Catalogue#getPromotionList|getPromotionList]] API method. If promotion record with specified

  code not found then method returns an empty array (an empty object). If [[Plugins#Simply Smart Promotions|Simply Smart Promotions plugin]]
  not enabled then method returns an error with code -32001 (Plugin is not activated). Use
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('promo')]] API method call to check if plugin enabled.


  See [[#getPromotionList response|example]] of getPromotionList API method response. Please note that
  response contains a list of services for wich promotion discount can be applied (service_ids key).

  • @param String
  • @return Array
 • getCompanyTimezoneOffset ()

  Returns company timezone offset and company timezone

  • @return array

Dienst-URL  https://user-api.enterpriseappointments.com/admin

 • getUserPhoneValidationInfo ($userId, $number)

  Get user db data (id, phone, is_validated)

  • @param int $userId
  • @param string $number
 • saveConfigKeys ($data, $module, $plugin)

  Save configuration keys

  • @param array $data
  • @param string $module optional
  • @param string $plugin optional
  • @return array
 • getNotificationConfigStructure ($plugin)

  Get structure of SMS and Email notification config params

  • @param string $plugin optional
  • @return mixed
 • getBookings ()

  Returns list of bookings filtered by given params. Filter params represented as object with following fields:


  * '''date_from''' a date of booking in string format 'Y-m-d'
  * '''time_from''' a time string in format 'H:i:s'
  * '''date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''time_to''' a time string in format 'H:i:s'
  * '''created_date_from''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''created_date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''edited_date_from''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''edited_date_to''' a date string in format 'Y-m-d'
  * '''unit_group_id''' an integer. Use it to get bookings assigned for certain service provider.
  * '''event_id''' an integer. Use it to get bookings only for certain service.
  * '''is_confirmed''' 1 or 0. If [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled then method will return confirmed bookings with approve status 'new'.
  * '''client_id''' an integer. Use it to get bookings only for certain client.
  * '''order''' string either 'record_date', 'date_start' or 'date_start_asc'. By default used 'date_start' value.
  * '''booking_type''' a string. Value of this field depends on Approve booking plugin status.
  * '''code''' booking code
  *: If plugin not active:
  ** '''all''' for all bookings (default value)
  ** '''cancelled''' alias to 'is_confirmed' equal to 0
  ** '''non_cancelled''' alias to 'is_confirmed' equal to 1
  *: If plugin active:
  ** '''all''' for all bookings (default value)
  ** '''cancelled''' returns bookings with 'is_confirmed' field equals to 0 and approve booking status equals to 'cancelled' (or booking does not have any approve status)
  ** '''non_cancelled''' returns bookings with either 'is_confirmed' field equals to 1 or approve booking status equals to 'new'
  ** '''cancelled_by_client''' returns bookings approved by admin but cancelled by client
  ** '''cancelled_by_admin''' returns bookings cancelled by admin
  ** '''non_approved_yet''' returns bookings with approve status 'new'
  ** '''approved''' returns bookings with either 'is_confirmed' field equals to 1 and approve booking status equals to 'approved' (or booking does not have any approve status)

  Example:
  {
  "date_from":"2015-12-29",
  "date_to":"2015-12-29",
  "booking_type":"cancelled",
  "event_id":"5",
  "order":"start_date"
  }

  • @param Array
  • @return Array
 • pluginZapierSubscribe ($url, $notificationType)

  'create', 'cancel', 'new_client', 'change', 'create_invoice'

  • @param string $url
  • @param string $notificationType
  • @return bool
 • getBookingDetailsZapierMock ()

  • @return array
 • getClientInfo ($clientId)

  Returns client data

  • @param int|string $clientId
  • @return array
 • getClientInfoZapier ($clientId)

  Returns client data

  • @param int|string $clientId
  • @return array
  • @throws \Exception
 • getClientInfoZapierMock ()

  Returns client data

  • @return array
  • @throws \Exception
 • getBookingsZapier ()

  Returns list of bookings filtered by given params

  • @return Array
 • getInvoiceDetailsMock ()

  • @return array
 • getBookingDetails ($id)

  Returns detailed bookings object by booking id. See [[#getBookingDetails_response|response example]].

  • @param integer $id booking id
  • @return Array
 • getWorkDaysTimes ($startDateTime, $endDateTime, $type)

  Return busy time by unit id by GoogleCalendar plugin if enabled.
  Please note that this method may return not actual data because data synchronization between server and

  Google Calendar may take some time and synchronized data are cached for 15 minutes.

  • @param string $startDateTime
  • @param string $endDateTime
  • @param string $type either 'unit_group' or 'event'. Default value is 'unit_group'.
  • @return array
 • getGoogleCalendarBusyTime ($startDateTime, $endDateTime, $unitId)

  Returns a list of objects represented a time intervals marked as busy in Google Calendar. Each object of result
  contains from and to properties with datetime string as value. This method only actual if

  [Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin] enabled. If plugin not enabled an empty list will
  be returned. You should call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] to
  check status of the plugin. Each object of result contains from and to properties with
  datetime string as value. Please note that this method may return not actual data because data synchronization
  between server and Google Calendar may take some time and synchronized data are cached for 15 minutes.


  Example:

  [
  {"from" : "2016-02-16 13:30:00",
  "to" : "2016-02-16 16:00:00"},
  ...
  ]

  • @param string $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param string $endDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'. You can date string avoiding time in this parameter. In this case method will use time value '23:59:59'.
  • @param int $unitId
  • @return Array
 • getGoogleCalendarBusyTimeAvailableUnits ()

  Returns configured unit ids, allowed to sync busy time

  • @return Array
 • getBookingLimitUnavailableTimeInterval ($startDateTime, $endDateTime, $eventId)

  Returns time intervals not available for bookings because of configuration of [[Plugins#Limit bookings|Limit bookings]]
  plugin for period of time. Returns empty array if plugin not available.

  • @param string $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param string $endDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $eventId
  • @return Array
 • getUnitWorkingDurations ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return working durations

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return Array
 • getWorkload ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return workload data for units in period of time. Workload for each unit represented as array with work hours
  at index 0, confirmed booking hours as load at index 1 and cancelled bookings hours at index 2.


  Example:
  ['2015-10-21' : {
  5 : [
  10, // working hours
  10, // load hours (confirmed bookings hours)
  0 // cancelled bookings hours
  ] }]

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return Array
 • getBookingRevenue ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId, $serviceId)

  Return bookings count and revenue value for each date in specified period. Data grouped by unit id and
  represented as array with bookings count at index 0 and revenue amount at index 1. You can filter data either

  by unit or by service. Set $dateStart and $dateEnd to null to get data for current week.

  Example:
  ['2015-11-12' : {
  3 : [
  11, // bookings count
  128.53 // revenue
  ]}

  • @param string $dateStart a date string in format 'Y-m-d'.
  • @param string $dateEnd a date string in format 'Y-m-d'
  • @param int $unitGroupId
  • @param int $serviceId
  • @return Array
 • getUnitWorkdayInfo ($dateStart, $dateEnd, $unitGroupId)

  Return workday info (date_start and date_end)

  • @param string $dateStart
  • @param string $dateEnd
  • @param int $unitGroupId
  • @return array
 • cancelBooking ($id)

  Cancels booking. Returns true on success. Returns an error with code -32080 (Appointment couldn't be found) if
  no booking with specified id were found.

  • @param Integer $id
  • @return Boolean
 • cancelBatch ($id, $bookingIds)

  Cancel batch of bookings. Returns true on success. Returns an error with code -32080 (Appointment couldn't be found)
  if no booking with specified id were found. A booking with first id in $bookingIds list is used for

  information in notifications.

  • @param Integer $id identifier of batch. See [[#createBatch|createBatch]] API method.
  • @param Array $bookingIds ids of bookings included to batch.
  • @return bool
 • book ($eventId, $unitId, $clientId, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $clientTimeOffset, $additional, $count, $batchId, $recurringData)

  Creates new booking record. Returns an object with appointment information or throw exception if booking time not
  available or any of required parameters missed. If appointment requires confirmation, in result object will be

  require_confirm = true. $startDate and $startTime specifies a date of
  booking and time slot. Time value should be multiple to 'timeframe' configuration of company (see
  [[#getTimeframe|getTimeframe]] API method). $endDate and $endTime parameters
  should be calculated according to service duration. However you can specify different values to make appointment
  longer or shorter then service configuration. Note that $endDate and $endTime should be
  later in time than $startDate and $startTime. If your clients located in different time
  zone you should specify 'client_time_offset' value in $clientData object as difference
  between client's time zone and company's time zone in minutes. For example if company located in city with time
  zone GMT+2 and customer located in city with GMT+3 then $clientTimeOffset will be 60 minutes.
  You can get information about company's
  time zone using [[#getCompanyInfo|getCompanyInfo]] API method. To create batch booking you can
  specify either count more then 1 or valid batchId (only one parameter can be
  specified). You should specify an $additionalFields parameter if service requires some additional
  fields (see [[Plugins#Additional fields|Additional fields plugin]]).

  To create a booking with promo code you should pass it as additional field. For example: {"promocode": "some code"}

  If [[Plugins#Unit location|Unit location]] enabled you need to pass locations ID parameter as additional field
  location_id. For example: {"location_id": "1"}. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('location')]]
  to check if plugin active and [[#getLocationsList|getLocationsList()]] method to get list of
  available locations.

  See [[#book response|example]] of book API method response.

  • @see http://wiki.simplybook.me/index.php/Settings#Timeframe Timeframe information
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $clientId
  • @param string $startDate a date string in format 'Y-m-d'
  • @param string $startTime a time string in format 'H:i:s'
  • @param string $endDate a date string in format 'Y-m-d'
  • @param string $endTime a time string in format 'H:i:s'
  • @param Integer $clientTimeOffset
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @param Integer $count bookings count used to make group bookings batch. This parameter can't be less than 1. (optional)
  • @param Integer $batchId add booking to group bookings batch. You can't use $count and $batchId in one call. Please specify only one parameter. (optional)
  • @param Array $recurringData make booking recurrent. (optional)
  • @return Object
 • editBook ($shedulerId, $eventId, $unitId, $clientId, $startDate, $startTime, $endDate, $endTime, $clientTimeOffset, $additional)

  Edit existing booking record. See [[#book|book]] API method description for more details about date/time parameters,
  time zone handling and additional fields. Returns null if parameters not valid.

  • @param Integer $shedulerId an id of booking to edit. See [[#book|book]] or [[#getBookings|getBookings]] API methods.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $clientId
  • @param String $startDate in Y-m-d format
  • @param String $startTime in H:i:s format
  • @param String $endDate in Y-m-d format
  • @param String $endTime in H:i:s format
  • @param Integer $clientTimeOffset
  • @param array|Object $additional additional params and fields.
  • @return Object
 • addClient ($clientData, $sendEmail)

  Adds new client with specified data. You can specify name, email, phone, address1, address2, city, zip,
  country_id.

  email, phone number or both of them can be mandatory fields. You should call
  getCompanyParam('require_fields') method to check which fields are required.

  Method returns an error:

  * -32061 Client name value is wrong
  * -32062 Client email value is wrong
  * -32063 Client phone value is wrong


  Example:

  {
  name: "Frances T. Perez",
  phone: "+1502-810-4521",
  email: "FrancesTPerez@teleworm.us",
  address1: "3872 Earnhardt Drive",
  address2: "Louisville, KY 40219",
  city: Louisville,
  zip: 3872
  }

  • @param Object $clientData
  • @param Boolean $sendEmail
  • @return Integer
 • editClient ($clientId, $clientData)

  Edits client's record. See [[#addClient|addClient]] method description for list of available fields.
  Method returns an id of client's record.

  • @param Integer $clientId
  • @param Object $clientData
  • @return Integer
 • changeClientPassword ($clientId, $password, $sendEmail)

  Change client password and send password email changing

  • @param Integer $clientId
  • @param String $password
  • @param Boolean $sendEmail
 • resetClientsPassword ($clientIds)

  Resets client password and send them emails

  • @param Array $clientIds
 • remindClientsPassword ($email)

  Sends remind email for client

  • @param String $email
  • @return Boolean
 • getClientList ($searchString, $limit)

  Returns list of clients associated with company. You can use either phone number, email address or name as value
  for $searchString. Pass an empty string for $searchString and null for $limit

  parameters to get all records. See [[#addClient|addClient]] API method for list of available fields
  of client data object.

  • @param String $searchString
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getStatuses ()

  Returns list of available statuses or an empty list if [[Plugins#Status|Status plugin]] not enabled.

  • @return Array
 • getBookingStatus ($bookingId)

  Returns status of given booking (if status plugin is enabled)
  default status will be returned if bookingId does not exists

  • @param Integer $bookingId
  • @return Array
 • setStatus ($bookingId, $statusId)

  Sets specified status for booking. Returns an error with code -32020 if logged in user don't have access to edit
  bookings. This method does nothing if [[Plugins#Status|Status plugin]] not enabled.

  • @param Integer $bookingId
  • @param Integer $statusId
  • @return Boolean
 • getRecurringSettings ($eventId)

  Returns an object with recurring settings for an event. Returns false if specified event does not configured as
  recurring.

  • @see http://blog.simplybook.me/recurring-and-periodic-bookings/ Recurring services desription
  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTopServices ($dateStart, $dateEnd)

  Returns a list with statistics for services for a period of time. This data contains number of bookings and
  revenues value for each service.

  • @param String $dateStart
  • @param String $dateEnd
  • @return Array
 • getTopPerformers ()

  Returns a list with statistics for performers. This data contains number of bookings and revenues value for each performer.

  • @return Array
 • getRecurringDatetimes ($eventId, $unitId, $date, $time, $recurringData, $endDateTime, $productIds)

  Get list of dates for recurring booking

  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param String $date
  • @param String $time
  • @param array $recurringData
  • @param String $endDateTime (optional)
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getCountryList ()

  Get list of all countries

  • @return Array
 • getStates ()

  Get list of all country states

  • @return Array
 • getFeedbacks ($approvedOnly, $reviewsOnly, $lastOnly, $limit)

  Get list of feedbacks

  • @param Boolean $approvedOnly
  • @param Boolean $reviewsOnly
  • @param Boolean $lastOnly
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getRecentActions ($lastOnly, $limit)

  Returns latest actions

  • @param Boolean $lastOnly
  • @param Integer $limit
  • @return Array
 • getWarnings ($lastObly)

  Returns a list of objects represented system warnings. Each warning contains warning_type and warning_text
  properties. warning_text property contains localized message. warning_type can be one of the values:


  * '''sms_limit''' – warning indicates low amount of SMS credits
  * '''sheduler_limit''' – warning indicates low amount of available bookings

  • @param Boolean $lastObly Default value is '''false'''.
  • @return Array
 • updateNotification ($type)

  Mark notifications as readed

  • @param String $type
 • getLastNotificationUpdate ($type)

  Returns last update datetime

  • @param String $type
  • @return String
 • getBookingCancellationsInfo ($dateStart, $dateEnd)

  Returns statistics about created bookings and cancellations for a time period. Data presented as array of hashes for
  each type of operation (created or cancelled booking) groped by clients. "type" field can be either

  "create", "cancel" or "nopayment_cancel". If "user_id" not specified then bookings where created or
  cancelled by admin or employee. Data with type "nopayment_cancel" represents bookings cancelled
  automatically by system.

  Example:
  3 bookings where created by admin or employee and 2 bookings where automatically cancelled by system.
  [{
  "cnt" : 3,
  "firstname" : null,
  "lastname" : null,
  "login" : null,
  "type" : "create",
  "user_id"" : null
  }, {
  "cnt" : 2,
  "firstname" : null,
  "lastname" : null,
  "login" : null,
  "type" : "nopayment_cancel",
  "user_id"" : null
  }]

  • @param String $dateStart a date string in format 'Y-m-d'. Pass null to get data from first day of current week.
  • @param String $dateEnd a date string in format 'Y-m-d'. Pass null to get data filtered to last day of current week.
  • @return Array
 • pluginApproveBookingApprove ($id)

  Sets approve booking status to 'approved' if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled and returns
  list of approved booking IDs. Returns false if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @param Integer $id
  • @return Array
 • pluginApproveBookingCancel ($id)

  Sets approve booking status to 'canceled' if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled and returns
  true. Returns false if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @param Integer $id
  • @return Boolean
 • pluginApproveGetPendingBookingsCount ()

  Returns count of bookings pending approval if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]] plugin enabled. Returns
  0 if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]] API method

  call to check if plugin enabled.

  • @return Integer
 • pluginApproveGetPendingBookings ()

  Returns list of objects with information about bookings pending approval if [[Plugins#Approve booking|Approve booking]]
  plugin enabled. Returns empty list if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('approve_booking')]]

  API method call to check if plugin enabled.

  • @return array
 • getPluginList ()

  Returns a list of all plugins associated with company with status.

  • @return Array
 • getBookingComment ($id)

  Returns booking comment

  • @param Integer $id
  • @return String
 • setBookingComment ($id, $comment)

  Set booking comment

  • @param Integer $id
  • @param String $comment
  • @return Integer
 • getCurrentTariffInfo ()

  Returns all information about current tariff (subscription). For example:

  {
  "name" : "gold",
  "expire_date" : "2016-02-11 12:32:00",
  "rest" : 41, // number of days until subscription expiration
  "color" : "#fcb322"
  }

  • @return Array
 • getRegistrations ($groupBy)

  Returns number of clients registrations by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on selected
  grouping parameter:


  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy either 'day', 'week' or 'month'
  • @return Array
 • getBookingStats ($groupBy)

  Returns statistic about bookings count grouped by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on selected
  grouping parameter:


  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy either 'day', 'week' or 'month'
  • @return Array
 • getVisitorStats ($groupBy)

  Returns statistics about page visits if plugin [[Plugins#Visitor Counter|Visitor Counter plugin]] enabled. Returns
  an empty list if plugin not enabled. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('counter')]] API method

  call to check if plugin enabled. Results can be grouped by 'day', 'week' or 'month'. A time period depends on
  selected grouping parameter:

  * for 'day' methods returns statistics for last 31 days
  * for 'week' methods returns data last 10 weeks period
  * for 'month' time period is last 12 months

  • @param String $groupBy
  • @return Array
 • getSocialCounterStats ($provider)

  Returns social counters value for your domain

  • @param String $provider
  • @return Integer
 • getCompanyCurrency ()

  Returns company's currency as three chars code (ISO 4217).

  • @return String
 • getClientComments ($clientId, $shedulerId)

  Returns list of all comments for given client

  • @param Integer $clientId
  • @param Integer $shedulerId
  • @return Array
 • getClientSoapData ($clientId)

  Returns current SOAP information by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapHistory ($clientId)

  Returns SOAP history by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapCryptData ($clientId)

  Returns current SOAP (crypt) information by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getClientSoapCryptHistory ($clientId)

  Returns SOAP (crypt) history by client id

  • @param integer $clientId
  • @return array
 • getCurrentUserDetails ()

  Returns an object with information about logged in user. Note: you are responsible for implementation of some
  access rights based on group property value. Most of API methods returns an error if user has low access

  rights but not all. There are 4 roles:

  * '''Administrator''' - have full access to the system
  * '''Senior Employee''' - have access to calendar, services and providers, and can modify bookings related with user
  * '''Junior Employee''' - can access caledar (but only to own bookings), services associated with user
  * '''Viewer''' - have only access to calendar and services in read only mode

  group property can be one of the values:

  * shop_user - "Senior Employee" access role
  * station_user - "Junior Employee" access role
  * admin - "Administrator" access role
  * viewer - "Viewer" access role
  * reseller_company_admin - reserved

  Example:

  {
  "id": 1,
  "login": admin,
  "email": "admin@mycoolcompany.com";
  "firstname": "Michail",
  "lastname": " ",
  "phone": "",
  "group": "admin",
  "is_blocked": 0,
  "last_access_time": "2016-06-06 17:55:51",
  "unit_group_id": null
  }

  • @return Array
 • getCategoriesList ($isPublic)

  Returns company categories list if [[Plugins#Service categories|Service categories plugin]] is activated. Returns
  an error with code -32001 if plugin is not activated. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_category')]]

  API method to check if plugin activated.

  • @param Boolean $isPublic
  • @return Array
 • getLocationsList ($isPublic, $asArray)

  Returns available locations for company if plugin [[Plugins#Unit location|Unit location plugin]] is activated. Return
  an error with code -32001 if plugin is not activated. Use [[#isPluginActivated|isPluginActivated('location')]]

  API method to check if plugin activated.

  This method accepts two boolean flags as parameters. If '''isPublic''' flag is '''true''' then method returns only
  public locations. If '''asArray''' flag is '''true''' method returns list of objects. Otherwise method returns
  map of objects with object id as key. You can omit both parameters.

  • @param Boolean $isPublic Optional. Default value is '''false'''.
  • @param bool $asArray Optional. Default value is '''false'''.
  • @return Array
 • getMembership ($membershipId)

  Returns membership's data object.

  • @param int $membershipId
  • @return Array
 • getClientMembershipList ($clientId)

  Returns purchased membership list

  • @param Integer $clientId
  • @return Array
 • setWorkDayInfo ($info)

  Set work day schedule for company|service|provider for week_day|date


  Example:

  {
  "start_time":"10:00",
  "end_time":"18:00",
  "is_day_off":0,
  "breaktime":[{"start_time":"14:00","end_time":"15:00"}],
  "index":"1",
  "name":"Monday",
  "date":"",
  "unit_group_id":"",
  "event_id":""
  }


  index is 1-7 for Monday - Sunday (used for weekly settings)
  date is used to set worktime for special date
  unit_group_id is provider id
  event_id is service id
  if unit_group_id and event_id not passed then it set data for company

  • @param array $info
  • @return boolean true on success
 • deleteSpecialDay ($date, $params)

  Delete special date if set


  Example:

  {
  "unit_group_id":"",
  "event_id":""
  }

  • @param string $date 'Y-m-d'
  • @param array $params = null
  • @return boolean true on success
 • getCompanyWorkCalendarForYear ($year)

  Returns company special days and vacations

  • @param Integer $year
  • @return Object
 • getServiceWorkCalendarForYear ($year, $eventId)

  Returns special days and vacations, defined for given service (event)

  • @param Integer $year
  • @param Integer $eventId
  • @return Object
 • getCompanyVacations ()

  Get list of company vacations in format array(vacation_id => array())

  • @return array
 • getServiceVacations ($serviceId)

  Get list of service vacations

  • @param Integer $serviceId
  • @return array
 • getPerformerVacations ($performerId)

  Get list of performer vacations

  • @param Integer $performerId
  • @return array
 • getCompanyVacation ($vacationId)

  Get company vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @return array vacation table row data
 • getServiceVacation ($vacationId, $serviceId)

  Get service vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $serviceId
  • @return array vacation table row data
 • getPerformerVacation ($vacationId, $performerId)

  Get service vacation by id

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $performerId
  • @return array vacation table row data
 • saveCompanyVacation ($data)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @return Integer id of saved vacation
 • saveServiceVacation ($data, $serviceId)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @param Integer $serviceId
  • @return Integer id of saved vacation
 • savePerformerVacation ($data, $performerId)

  Save company vacation data
  (create or update table depending on 'id' param existing in $data)

  • @param array $data
  • @param Integer $performerId
  • @return Integer id of saved vacation
 • deleteCompanyVacation ($vacationId)

  Delete company vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
 • deleteServiceVacation ($vacationId, $serviceId)

  Delete service vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $serviceId
 • deletePerformerVacation ($vacationId, $unigGroupId)

  Delete performer vacation with all it's bindings
  (including created special days in work_day_special table)

  • @param Integer $vacationId
  • @param Integer $unigGroupId
 • getClassesList ($isVisibleOnly, $asArray)

  Returns company's classes list. If $asArray is false then method returns a map with event id as key
  and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property of

  class's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @return Array
 • getProductList ($filter)

  Returns product list with filter.
  At this time filter can accept only service_id parameter

  • @param object $filter
  • @return array
 • getBookingReport ()

  Get paginated data for Booking report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to, created_date_from, created_date_to
  Integer unit_group_id, client_id
  String code, promo_code
  String booking_type = 'approved' | 'not_approved_yet' | 'cancelled_by_admin' | 'cancelled_by_client' | 'non_cancelled' | 'cancelled' | 'all'

  Order can be one of the following values: record_date, date_start, date_start_asc

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by end_date, record_date
  • @param Api
  • @return array
 • getClientReport ()

  Get paginated data for Client report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer event_id, unit_group_id, client_id
  String client_search (search string, can contains client name, address, phone)
  String service_using_type = 'used_in_period' | 'not_used_in_period' | 'not_used_in_period_but_used_before'

  No custom ordering implemented yet

  Group data = 'client' | 'client_email_phone' | 'client_email' | 'client_phone'


  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by send_date, sms_count
  • @param Api
  • @return array
 • getSmsReport ()

  Get paginated data for SMS report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer unit_group_id, client_id
  String phone, message

  No custom ordering implemented yet (always ordered by client name)

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @todo : implement order by date
  • @param Api
  • @return array
 • getSmsGateways ()

  gets differend sms providers(transport) used by system

 • getPosReport ()

  Get paginated data for Pos report  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @param Api
  • @return array
 • getFeedbackReport ()

  Get paginated data for Feedback report

  The following filters can be provided in request param:
  Date date_from, date_to
  Integer from 1 to 5 rate_from, rate_to
  String name, subject, message

  Report can be ordered by one of the following fields:
  date, rate, name, message, subject, answer

  Return data in the following format:
  array(
  'data' => $data,
  'metadata' => array(
  'items_count'
  'pages_count'
  'page'
  'on_page'
  )
  or Api_Service_Exception in error case

  • @param Api
  • @return array
 • getPromotionList ($isVisibleOnly, $asArray, $promotionType)

  Get detailed list of promotions (new)

  • @param bool $isVisibleOnly
  • @param bool $asArray
  • @param string $promotionType = 'discount' / 'gift_card' / null
  • @return array
 • getPromotionInstanceList ($promotionType, $asArray)

  Get all list of promotion instances

  • @param string $promotionType = 'gift_card' | 'discount'
  • @param bool $asArray
  • @return array
 • getPromotionDetails ($id)

  Return promotion detailed info

  • @param integer $id
  • @return array
 • getStaticPageList ()

  Get static page list

  • @return array
 • confirmInvoice ($id, $paymentSystem)

  Confirms invoice by id

  • @param integer $id
  • @param string $paymentSystem
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • applyPromoCode ($id, $code)

  Applies promo code to order (Coupons & Gift Cards custom feature)

  • @param integer $id
  • @param string $code
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • applyTip ($id, $percent, $amount)

  Applies tip to order (Tips custom feature)
  You can apply tip by percent or by amount

  • @param integer $id
  • @param integer $percent
  • @param integer $amount
  • @return array
  • @throws Api_Entity_Exception
 • getCountByShedulerChannels ($startDate, $endDate)

  • @param string $startDate
  • @param string $endDate
  • @return array
 • getCompanyParam ($key)

  Returns company config value for key. A different set of keys available for public API and for company
  administration API. Method return 'invalid params' error (code -32602) in case if access to specified key not

  allowed. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param String $key
  • @return mixed
 • getCompanyParams ($keys)

  Returns company's config values for specified keys as key-value map. For non-existent and not-allowed param keys
  it will return '''false''' as result. A different set of keys available for public API and for company

  administration API. See [[#Company_params|list of available keys]].

  • @param Array $keys
  • @return Array
 • getTimelineType ()

  Returns company timeline type

  • @return String
 • getEventList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  Returns company's events list. If $asArray is false then method returns a map with event id as key
  and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property of

  event's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @param integer $handleClasses 1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • getUnitList ($isVisibleOnly, $asArray, $handleClasses, $searchString)

  Returns list of service performers. If $asArray is false then method returns a map with event id as
  key and details object as value. If parameter set to true then method returns a list sorted by 'position' property

  of event's details object.

  • @param Boolean $isVisibleOnly
  • @param Boolean $asArray
  • @param integer $handleClasses 1 - classes only, -1 without classes, null - skip classes check
  • @param string $searchString part of name (used for comboboxes)
  • @return Array
 • calculateEndTime ($startDateTime, $eventId, $unitId, $productIds)

  Returns end datetime if booking is available, else return false

  • @param String $startDateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s', eg. '2001-10-02 13:30:00'.
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param array $productIds
  • @return String
 • getWorkCalendar ($year, $month, $data)

  Returns company work schedule as array
  Eg.: {'2014-05-01': {'from': '09:00:00', 'to': '21:00:00', 'is_day_off': '0'}, '2014-05-02': ...}

  • @param Integer $year
  • @param Integer $month
  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return Object
 • getReservedTime ($from, $to, $eventId, $unitId, $count)

  Returns map of objects for each day in specified date range. The key of the result mps is a date string. The value
  is an array of two objects. Both objects contains list of time slots for type reserved_time and type

  not_worked_time. reserved_time type represents time slots working time but already booked
  by clients. Nobody knows what kind of data represented by not_worked_time type. Please don't use it.

  If [[Plugins#Google calendar sync plugin|Google calendar sync plugin]] enabled then object with
  reserved_time type will contain not empty list of time slots marked as busy in Google calendar. Call
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('google_calendar_export')]] API method to check if Google
  calendar sync plugin activated.


  Example:


  {
  "2016-02-05": [
  {
  "dd": [], // time slots from Google calendar
  "events": [ // reserved time slots
  { "from": "16:00", "to": "16:30" },
  { "from": "16:30", "to": "17:00" },
  ... ],
  "type": "reserved_time",
  },
  {
  "events": [
  { "from": "09:00", "to": "09:30" },
  { "from": "09:30", "to": "10:00" },
  ... ],
  "type": "not_worked_time"
  }],
  ...
  }

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getWorkDaysInfo ($from, $to, $unitId, $eventId, $count, $productIds)

  Returns an information about working hours and break times for specified service and performer for a period
  between two dates. If only service specified then information about performer (or performers) will be taken from

  service configuration. Method returns a list of objects for each date in specified period. Count of objects in
  list depends on break times. For example if performer works from 9:00 till 19:00 with one hour break at 13:00 method
  returns:


  {'2014-05-14' : [
  {'from': '09:00:00', 'to': '13:00:00'},
  {'from': '14:00:00', 'to': '19:00:00'}
  ] }


  Warning! Method can return a time string '24:00:00' as right edge of time range. This happens in case if time
  range finishes on midnight.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $unitId (optional)
  • @param Integer $eventId (optional)
  • @param Integer $count (optional)
  • @param array $productIds (optional)
  • @return array
 • getFirstWorkingDay ($data)

  Returns first working date for unit

  • @param Integer|array $data pass unit_group_id as integer for old version or structure for new version like {unit_group_id: int, event_id: int}
  • @return String
 • getStartTimeMatrix ($from, $to, $eventId, $unitId, $count, $bookingId, $productIds)

  Returns available start time, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {'2014-05-14': ['09:00:00', ...], ...}


  If locations plugin activated for company you should pass a list as $unitID parameter for filter results with
  units available only for selected location. See [[Plugins#Unit_location|Unit location]] plugin description for
  more details.

  • @param String $from
  • @param String $to
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @param array $productIds
  • @return array
 • getAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all service providers for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Mixed $unitId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getServiceAvailableTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count)

  Returns available time intervals for all servics for given period, taking into account breaktimes, start and end working time
  Eg.: {['2016-03-04': ['1': [['09:00:00','09:30:00'], ['11:15:00','14:45:00']] , ...], ...]}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Mixed $eventId can be Integer or Array of Integers
  • @param Integer $unitId
  • @param Integer $count
  • @return Object
 • getReservedTimeIntervals ($dateFrom, $dateTo, $eventId, $unitId, $count, $bookingId)

  Returns not available time
  Eg.: {'2014-05-14': [{'reserved_time': [{'from': '14:00', 'to': '16:30'}], 'type': "reserved_time"}, ...], ...}

  • @param String $dateFrom
  • @param String $dateTo
  • @param Integer $eventId
  • @param Integer|Array $unitId
  • @param Integer $count
  • @param int $bookingId
  • @return array
 • getAvailableUnits ($eventId, $dateTime, $count, $unitId, $productIds)

  Returns list of available unit ids for specified date and service or empty array if all units are not allowed.
  Eg.: [1, 2, 3]

  • @param Integer $eventId
  • @param String $dateTime a date and time string in format 'Y-m-d H:i:s'
  • @param int $count
  • @param int $unitId
  • @param array $productIds
  • @return array
  • @throws Exception
 • getAnyUnitData ()

  Returns information about [[Plugins#Any_Employee_selector|Any Employee selector plugin]] configuration. Returns
  null if plugin not enabled.


  Example:
  {
  "description" : "Select this option, if you want to find an available time with any of the employees",
  "hide_other_units" : 1, // 1 or 0
  "image" : null,
  "name" : "Any employee",
  "picture_path" : null,
  "random_selection" : 0 // 1 or 0
  }

  • @return Object
 • getAdditionalFields ($eventId)

  Return additional fields for certain event if [[Plugins#Additional_fields|Additional fields plugin]] is
  activated. Returns empty array otherwise. Call [[#isPluginActivated|isPluginActivated('event_field')]]

  API method to check if 'event_field' plugin activated.

  • @param Integer $eventId
  • @return Array
 • getTimeframe ()

  Returns company's timeframe configuration (in minutes). Timeframe can be either 5, 10, 15, 20, 30 or 60 minutes.
  You can find more details about timeframe [[Settings#Timeframe|here]].

  • @return Integer
 • isPluginActivated ($pluginName)

  Return plugin status true if status active, else false. $pluginName parameter is a plugin identifier.
  See [[Plugins|plugins]] page for full plugins description. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param String $pluginName
  • @return Boolean
 • getPluginStatuses ($pluginNames)

  Return plugin status true if status active, else false. See [[#Plugin's identifiers|list of available plugin's names]].

  • @param Array $pluginNames
  • @return Array
 • getCompanyInfo ()

  Returns an object with detailed information about company. See [[#getCompanyInfo response|example of response]].

  • @return Object
 • createBatch ()

  Creates new booking batch record. Returns newly created batch id. You can use this id in [[#book|book]]
  API method.

  • @return Integer
 • getCountryPhoneCodes ()

  Returns country phone code list

  • @return Array
 • getPluginPromoInfoByCode ()

  Returns an object with detailed information about promotion by promotion code. You can get promotion code
  using [[Catalogue#getPromotionList|getPromotionList]] API method. If promotion record with specified

  code not found then method returns an empty array (an empty object). If [[Plugins#Simply Smart Promotions|Simply Smart Promotions plugin]]
  not enabled then method returns an error with code -32001 (Plugin is not activated). Use
  [[#isPluginActivated|isPluginActivated('promo')]] API method call to check if plugin enabled.


  See [[#getPromotionList response|example]] of getPromotionList API method response. Please note that
  response contains a list of services for wich promotion discount can be applied (service_ids key).

  • @param String
  • @return Array
 • getCompanyTimezoneOffset ()

  Returns company timezone offset and company timezone

  • @return array

Dienst-URL  https://user-api.enterpriseappointments.com/catalog

 • getCompanyList ($filter, $from, $limit)

  Returns companies list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'category_id': Integer,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Integer $from from position
  • @param Integer $limit rows limit
  • @return array
 • getPromotionList ($filter, $from, $limit)

  Returns active promotion list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Integer $from from position
  • @param Integer $limit rows limit
  • @return array
 • getPromotionListByIds ()

  Returns active promotion list

  • @param array
  • @return array
 • getCompanyCount ($filter)

  Returns total companies count with specified filter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return array
 • getPromotionCount ($filter)

  Returns total active promotions count with specified filter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return array
 • getTopCountries ()

  Returns country list as Array order by company count in country

  • @return Array [{'id': ..., 'country': ...., 'count': ....}, ...]
 • getTopCities ()

  Returns city list as Array order by company count in city

  • @return Array [{'id': ..., 'city': ...., 'country_id': ...., 'count': .....}, ....]
 • getCountries ()

  Returns a list of objects with just two properties each: id and country. An id
  is a two character string with ISO 3166-1 country code.

  • @return Array [{'id': ..., 'country': ...., 'count': ....}, ...]
 • getCities ($country, $withActiveCompany)

  Returns a list of objects. If $country parametr specified then method returns only cities of this
  country. Each object in list has 4 properties:


  * id - number. A unique identificator of city. You should use it as filter options in methods getCompanyList.
  * city - string. A city name.
  * count_id - string. Two chars ISO 3166-1 country code.
  * count - number.

  Example:


  [{
  "cnt" : 7,
  "country_id"" : "GB",
  "id" : 4607,
  "name" : "Uxbridge"
  },
  ...]

  • @param String $country Optional. A two character ISO 3166-1 country code.
  • @param bool $withActiveCompany
  • @return Array [{'id': ..., 'city': ...., 'country_id': ...., 'count': .....}, ....]
 • getTags ($filter)

  Returns tags list

  $filter filter params. Object that contains following params


  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @return Array [{'id': ..., 'tag': ...}, ....]
 • getCompanyInfo ($login)

  Returns company information by company login

  • @param String $login
  • @return Object
 • getPromotionInfo ($id, $feedbackFrom, $feedbackCount)

  Returns promotion information by id

  • @param Integer $id
  • @param Integer $feedbackFrom = 0
  • @param Integer $feedbackCount = 100
  • @return Object
 • getRelatedPromotions ($id, $count)

  Returns related promotions by given promotion id

  • @param Integer $id
  • @param Integer $count = 10
  • @return Array
 • getCompanyReviews ($login, $count, $offset)

  Returns a list of company's review objects.


  [{
  "company_id" : 86409,
  "domain" : "simplybook.me",
  "feedback_datetime" : "2015-10-27 13:06:57",
  "feedback_id" : 4623,
  "feedback_link" : "",
  "id" : 17384,
  "image" : "http://graph.facebook.com/1020443689023222/picture",
  "link" : "https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1020443689023222/",
  "message" : "Brilliant!",
  "name" : "Simply Booker",
  "provider" : "",
  "provider_data" : "...", // String. An object encoded with PHP's serialize method.
  "rate" : 5, // 0 to 5 rate
  "status" : "approved", // 'new' or 'approved'
  "subject" : "Good",
  "with_comment" : 1
  },
  ...]

  • @see http://php.net/serialize
  • @param String $login
  • @param Integer $count
  • @param Integer $offset
  • @return Object
 • getCompanyReviewsCount ($login)

  Returns company's reviews count

  • @param String $login
  • @return Integer
 • getCompanyReview ($login, $reviewId)

  Returns a company's review objects.

  • @param String $login
  • @param Integer $reviewId
  • @return Object
 • getClientReviewsLikes ($clientId, $clientProvider)

  Returns a list of company's review likes.

  • @param String $clientId
  • @param String $clientProvider
  • @return Object
 • addCompanyReview ($login, $subject, $message, $rate, $provider, $accessToken)

  Adds company review

  • @param String $login
  • @param String $subject
  • @param String $message
  • @param Integer $rate
  • @param String $provider
  • @param String $accessToken
  • @return Boolean
 • addPromotionReview ($promotionId, $subject, $message, $rate, $provider, $accessToken)

  Add promotion review

  • @param Integer $promotionId
  • @param String $subject
  • @param String $message
  • @param Integer $rate
  • @param String $provider
  • @param String $accessToken
  • @return Boolean
 • getPromotionReviews ($promotionId)

  Returns promotion reviews list

  • @param Integer $promotionId
  • @return Object
 • getRecentPromotions ($count)

  Returns list of promotions ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getRecentFeedbacks ($count)

  Returns list of feedbacs ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getRecentCompanies ($count)

  Returns list of companies ordered by date DESC

  • @param Integer $count
  • @return Array
 • getCategories ()

  Returns all categories as list of objects. Each category can have a subcategories. Each subcategory contains parent
  category id in company_category_id field. For top level categories this field is null and

  is_header field is true.


  Example:


  [{
  "company_category_id": null,
  "id": "1",
  "image": "/common/images/category_icons/car.png",
  "is_active": "1",
  "is_header": "1",
  "name": "Cars",
  },
  {
  "company_category_id": "1",
  "id" = 11;
  "image": null,
  "is_active": "1",
  "is_header": "0",
  "name": "Car wash",
  },
  ...]

  • @return Array
 • getFeedbackList ()

  Get list of ALL simplybook feedbacks

  • @return Array
 • getCompanyPromotionList ($promotionCompanyLogin, $count)

  Returns a list of promotions objects associated with specified company. If company doesn't have any promotions or
  [[Plugins#Simply_Smart_Promotions|Simply Smart Promotions plugin]] not active for this company method returns an

  empty list.

  • @param String $promotionCompanyLogin
  • @param Integer $count Optional. Maximum amount of objects in response. Default value is 100.
  • @return Array
 • getUserLocation ($ip)

  Returns user location info

  • @param String $ip optional
  • @return Object
 • getAutocompleete ($filter, )

  Returns suggestions for autocompeter

  $filter filter params. Object that contains following params


  'search_string': String,
  'service_name': String,
  'company_name': String,
  'company_address': String,
  'category_id': Integer,
  'tag_ids': [Integer, Integer, ...],
  'tags': String,
  'country_id': String,
  'city_id': String,
  'nearby': {
  'radius': Integer,
  'center': {
  'lat': Number,
  'lng': NUmber
  }
  }

  Use tag_ids OR tags

  • @param Object $filter filter object
  • @param Boolean
  • @return array
 • deleteClientFeedbacks ($gdprDataSerialized)

  Anonymize client feedbacks and feedback likes
  according to GDPR client's right to be forgotten

  • @param array $gdprDataSerialized
 • deleteClientPromotionFeedbacks ($gdprDataSerialized)

  Delete promotion_feedbak and promotion_feedback_response data
  according to GDPR client's right to be forgotten

  • @param array $gdprDataSerialized
  • @return mixed
  • @throws Gdpr_Exception