Wstęp

SimplyBook.me ltd zapewnia system spotkań i planowania, który posiada wiele dodatkowych funkcji, takich jak system promocji, marketingu, sprzedaży i kontaktu z klientem.

Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z naszych Usług ani nie wchodź w interakcję z żadnym innym aspektem naszej działalności.

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą witrynę oraz zarejestrowanych użytkowników systemu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych relacji jako podmiotu przetwarzającego i administratora danych dotyczących podmiotów administratora, zobacz Umowę o Przetwarzaniu Danych.
Ta zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę i użytkowników systemu; innymi słowy, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej poprosimy Cię o wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki.
Nasza strona internetowa zawiera elementy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania danych osobowych. Po zarejestrowaniu się jako użytkownik systemu zostaniesz poproszony o informacje na temat swojej firmy. W dowolnym momencie możesz przejść do ustawień systemu i go usunąć, a następnie wszystkie dane Twojej firmy oraz Twoich klientów zostaną usunięte z naszych serwerów w ciągu 30 dni.
W tej polityce, zaimki „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do SimplyBook.me ltd.
W tej polityce „klienci” odnoszą się do „klientów”, „studentów”, „pacjentów” każdego, kto dokonuje rezerwacji u użytkownika systemu.
W tej polityce „system” odnosi się do mechanizmu rezerwacji dostarczanego przez SimplyBook.me ltd.

Jak korzystamy z Twoich danych osobowych

W Sekcji 2 przedstawiliśmy:
 1. (a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;
 2. (b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródła i konkretny rodzaj tych danych;
 3. (c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz
 4. (d) podstawę prawną ich przetwarzania.
We may process data about your use of our website and system ("usage data"). The usage data may include your company information, your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths, subscription payments made, as well as information about the timing, frequency and pattern of your system use. The source of the usage data is are analytics tracking system such as Google Adwords, Google Analytics and similar. This usage data may be processed to understand better user’s behaviour to help us make the system better and to communicate with our users with usage hints. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely monitoring and improving our website, system, client service and system services.
Gromadzimy informacje o Tobie podczas rejestracji, tworzenia konta modyfikowania profilu, ustawiania preferencji, zapisów dokonywania zakupów za pośrednictwem systemu. Na przykład, kiedy podajesz swoje dane kontaktowe podczas rejestracji w systemie. Możesz także dodać zdjęcie profilowe, biografię i inne szczegóły na swoim profilu, aby były wyświetlane w profilu usługodawcy w profilu firmy. Śledzimy Twoje preferencje po wybraniu ustawień. Możemy przetwarzać Twoje dane ("dane konta"). Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, utrzymywania kopii zapasowych baz danych i komunikacji z Tobą. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest możliwość dostarczenia Państwu naszych usług systemowych, dzięki którym można wyświetlać informacje i sprzedawać usługi i produkty.
Możemy przetwarzać informacje zawarte w profilu Twojej firmy w naszym systemie. ("informacje o firmie"). Dane profilu mogą zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia profilowe i inne dane, które dodajesz do swojego profilu. Dane profilu mogą być przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej i naszych usług. Te informacje są dostępne na stronie rezerwacyjnej użytkownika, obsługiwanej przez nas, na widgecie, który można dodać do własnej strony na Facebooku. Mogą być również udostępnione w naszych witrynach katalogowych, w których wyświetlani są wszyscy użytkownicy systemu, chyba że wyraźnie zrezygnują z tej opcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umożliwienie prawidłowego działania systemu i usług.
Możemy przetwarzać dane osobowe dostawcy udostępniane w trakcie korzystania z naszych usług”dane usługodawcy". Dane dostawcy mogą zawierać nazwę dostawcy, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia profilowe i inne szczegóły, które są dodawane do profilu dostawcy. Źródłem danych usługodawcy jest Ty, Twój pracodawca użytkownik, który konfiguruje system do celów osobistych firmowych. Dane dostawców usług mogą być przetwarzane w celu obsługi systemu, aby klienci mogli skutecznie rezerwować spotkania online z dostawcami oraz znajdować i wybierać potrzebnych usługodawców. Te informacje są dostępne na stronie rezerwacyjnej użytkownika, obsługiwanej przez nas, na widgecie, który można wstawić do własnej strony na Facebooku. Mogą być również udostępnione w naszych witrynach katalogowych, w których wyświetlani są wszyscy użytkownicy systemu, chyba że wyraźnie z tego zrezygnują. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umożliwienie prawidłowego działania systemu i usług.
Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz dla swoich usług, produktów przeznaczonych na sprzedaż, promocji jako informacje o firmie (“dane publikacji"). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu w celu obsługi systemu, tak aby klienci mogli skutecznie rezerwować terminy online i kupować produkty oraz czytać Twoją ofertę biznesową i usługową. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umożliwienie prawidłowego działania systemu i usług.
Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym zapytaniu przesłanym do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu i naszych usług "dane zapytania". Dane te mogą być przetwarzane w celu analizy problemów naszych użytkowników i ulepszenia naszego systemu.
Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które użytkownik zawiera z nami i / za pośrednictwem naszej strony internetowej”dane transakcji". Dane transakji mogą zawierać dane kontaktowe oraz szczegóły transakcji. Dane transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania są wymogi prawne dotyczące prawidłowych praktyk księgowych.
Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / biuletynów "dane powiadomień". Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysłania odpowiednich powiadomień i / biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda na otrzymanie tego komunikatu.
Możemy przetwarzać informacje zawarte w, odnoszące się do wszelkiej korespondencji, którą nam wysyłasz”dane korespondencyjne". Dane do korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikowania się z Tobą oraz prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem oraz komunikacja z użytkownikami.
Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe zidentyfikowane w tej polityce, gdy jest to konieczne do ustanowienia, wykonania obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym pozasądowym. Podstawą prawną dla tego przetwarzania są nasze uzasadnione prawnie interesy, a mianowicie ochrona i utrzymywanie naszych i twoich praw oraz praw innych osób.
Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe zidentyfikowane w tej polityce, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione prawnie interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej firmy przed ryzykiem.
Oprócz określonych w punkcie 2 szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, możemy również przetwarzać dowolne dane osobowe użytkownika, jeżeli jest to konieczne do przestrzegania zobowiązania prawnego, któremu podlegamy w celu w celu ochrony waszych żywotnych interesów żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
Nie podawaj nam żadnych danych osobowych innych osób bez ich zgody.

Udostępnianie Twoich danych osobowych innym

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, to znaczy naszym spółkom zależnym, pracownikom pełnoetatowych wykonawców kontraktowych, takich jak pomoc na żywo, nasza ostateczna spółka holdingowa i wszystkie jej spółki zależne w zakresie, w jakim jest to uzasadnione i konieczne na podstawie przepisów prawnych określonych w tej polityce
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uzyskania utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnego doradztwa ustanowienia, wykonania obrony roszczeń prawnych, w postępowaniu sądowym w postępowaniu administracyjnym pozasądowym.
Transakcje finansowe dotyczące naszej strony internetowej i usług są obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych [Paymentwall, PayPal]. Będziemy udostępniać dane transakcyjne naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności, zwrotów oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących tych operacji.
Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie propozycji od partnerów, możemy ujawnić Twoje dane kontaktowe jednemu kilku wybranym zewnętrznym dostawcom towarów i usług, umożliwiając im kontakt z Tobą, aby mogli oferować i sprzedawać Ci odpowiednie towary i / usługi. Każda taka osoba trzecia będzie działać jako administrator danych w odniesieniu do danych kontaktowych, których im dostarczymy; i po skontaktowaniu się z Tobą każda taka osoba trzecia przekaże Ci kopię własnej polityki prywatności, która będzie regulować korzystanie przez nią z danych osobowych.
Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w Sekcji 3, możemy ujawniać dane osobowe użytkownika, jeżeli jest to niezbędne do przestrzegania zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, w celu ochrony twoich żywotnych interesów żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, wykonania obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym pozasądowym.

Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

W sekcji 4 dostarczamy informacji o okolicznościach, w których dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pamiętaj, że Google, Facebook i Paypal mogą przechowywać dane w USA, ale zgodnie z umową o ochronie prywatności. Zobacz więcej na ten temat tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome.

My i nasze inne grupy spółek oraz kontrahenci stacjonarni posiadamy biura na Islandii, Cyprze oraz Ukrainie. Komisja Europejska podjęła „decyzję o odpowiedniej ochronie” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych osobowych na Islandii i na Cyprze. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Na Ukrainę nie odbywa się żaden transfer danych poza komunikacją w systemie wsparcia LiveAgent z pytaniami dotyczącymi pomocy technicznej. Dane te są przechowywane na serwerach LiveAgent w UE. Przeczytaj więcej o prywatności LiveAgent tutaj:https://www.ladesk.com/security-privacy-policy. Możesz udzielić personelowi wsparcia na żywo ograniczonego jednorazowego dostępu do twojego systemu, poprzez przyznanie im klucza dostępu, aby zezwolić na pomoc w rozwiązywaniu problemów.
The hosting facilities for our system are situated in France with OVH; Amazon and Google Cloud servers, based in EU, are used for backups. Our directory Booking.Page is hosted in Canada with OVH; when you allow publication of your company info, service provider data and publication data including company reviews in the Booking.Page directory you explicitly consent to transfer this data outside EEA. Read more about OVH security standards here: https://www.ovh.com/world/about-us/security.xml

Nasze serwery pocztowe znajdują się w Wielkiej Brytanii na Linode. Przeczytaj więcej o zabezpieczeniach Linode tutaj: https://www.linode.com/security.

Nasze platformy komunikacyjne to Nexmo, Sendinblue i Google
https://www.nexmo.com/privacy-policy/
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy
https://privacy.google.com/

Do tworzenia statystyk i analiz wykorzystujemy Google Analytics, Hotjar, Piwik (częściowo hostowane we Francji).

Nie korzystamy z tego oprogramowania, aby uzyskać dane osobowe powiązać je bezpośrednio z użytkownikami naszego systemu. Służy to wyłącznie do ogólnego przeglądu interakcji użytkowników z naszym systemem, co pozwala nam go ulepszyć.

For user communication related to system usage, we use a self hosted versions of marketing automation tools to avoid external access to our user's data. This allows us to track user's action within the SimplyBook.me system and send appropriate email and system messages to assist with the SimplyBook.me system usage. This tracking and communication is only used in cases where users have allowed us to communicate with them, by checking the marketing communication box during sign up.

Pozwalamy użytkownikom aktywować czat boty. Powinieneś jednak zrozumieć, że klienci nie są proszeni o akceptację Regulaminu i Polityki prywatności podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem takich narzędzi. Jeśli nie czujesz się z tym dobrze uważasz, że nie jest to zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Twoich kraju dotyczących Twoich klientów, nie powinieneś używać tych narzędzi do przyjmowania rezerwacji.

W przypadku czat botów tekstowych, które akceptują rezerwacje, korzystamy z okna dialogowego Google i Facebooka. Zobacz oświadczenie o prywatności Google tutaj:https://cloud.google.com/security/gdpr. Zobacz informacje o prywatności na Facebooku tutaj: https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr.

W przypadku czat botów głosowych używamy okna dialogowego Google i Twilio. Zobacz oświadczenie o prywatności Google tutaj: https://cloud.google.com/security/gdpr. Zobacz politykę prywatności Twilio tutaj: https://www.twilio.com/legal/privacy.

Korzystamy również z następujących systemów pomocniczych: Google Fonts, Google Charts, Google Maps i Maxmind, aby udostępniać dane lokalizacji, aby ułatwić rezerwacje i usprawnić wyświetlanie Ciebie jako usługodawcy Twojej firmy na mapie. Informacje te są ogólnie dostępne dla klientów, chyba że jest to wyłączone w ustawieniach. Wówczas, adres mapa nie są pokazywane klientom na stronie rezerwacji w katalogu. Te zewnętrzne systemy nie przechowują żadnych Twoich danych osobistych umożliwiających rozpoznanie.

Do przetwarzania płatności kartą kredytową używamy PayPal SafeCharge.

Nie mamy dostępu do numerów kart kredytowych w żadnym z tych systemów. W Paypal twoje imię i adres e-mail paypal są przechowywane wraz z zakupioną nazwą przedmiotu. Zobacz politykę prywatności PayPal tutaj: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev. https://www.safecharge.com/privacy-policy/.

Dane dotyczące płatności zazwyczaj podlegają przepisom dotyczącym rachunkowości i zabezpieczeń bankowych i muszą być przechowywane przez 5-10 lat w procesorach płatności.

Oprogramowanie księgowe

Korzystamy z systemu księgowego Notando i uruchamiamy go na naszych własnych serwerach dedykowanych, hostowanych w UE. Zachowujemy wszystkie dane dotyczące fakturowania, które zawierają twoje zakupy, imię i nazwisko, adres i e-mail. Dane dotyczące faktur muszą być obowiązkowo przechowywane przez organy podatkowe przez 7 lat ze względu na przepisy obowiązujące w danym kraju i dlatego nie można ich usunąć na żądanie użytkownika.

Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszego systemu dane o Twoich usługach, firmie, usługodawcach, produktach, promocjach podobnych rzeczach, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec użyciu ( niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.
Oprogramowanie do podpisu elektronicznego

Aby podpisać umowę o przetwarzaniu danych, używamy oprogramowania o nazwie esigngenie.com z siedzibą w USA, zatem dane dotyczące umowy RODO mogą zostać przesłane do USA. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat zabezpieczeń:https://www.esigngenie.com/security a ich polityka prywatności znajduje się tutaj: https://www.esigngenie.com/privacy-policy.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Sekcja 5 określa nasze procedury i politykę przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.
Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu celów.
Zachowamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

Wszystkie dane osobowe o Tobie, Twojej firmie, usługodawcach, produktach, promocjach związanych z nimi rzeczach, które zostały zapisane w naszym systemie, będą przechowywane tak długo, jak pozostaniesz użytkownikiem naszego systemu. Możesz edytować te dane w dowolnym momencie i zażądać ich usunięcia, anulując korzystanie z systemu. Ponieważ przechowujemy kopie zapasowe wszystkich baz danych przez okres do 30 dni, dane te mogą nadal istnieć do 30 dni na naszych serwerach, po czym zostaną usunięte.

Niezależnie od innych klauzul Sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, np. Przepisów dotyczących rachunkowości w celu ochrony Twoich żywotnych interesów, innej osoby fizycznej.

Poprawki

Możemy okresowo aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.
Od czasu do czasu powinieneś sprawdzić tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze jakichkolwiek zmian w tej polityce.
Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce poprzez pocztę elektroniczną za pośrednictwem prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa

W Sekcji 7 podsumowaliśmy prawa, które posiadasz zgodnie z prawem ochrony danych. Niektóre z nich są złożone, a nie wszystkie szczegóły zostały zawarte w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wskazówkami organów regulacyjnych w celu pełnego zrozumienia tych praw.
Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych yo:
 1. prawo do dostępu;
 2. prawo do sprostowania;
 3. prawo do usunięcia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz
 8. prawo do wycofania zgody.
W systemie SimplyBook.me istnieją 3 kategorie danych osobowych.
 1. Dane firmowe, które w pewnych okolicznościach mogą być również danymi osobowymi usługodawcy, jeśli jest on zarejestrowany jako firma.
 2. Dane użytkowników, usługodawców, czyli dane dotyczące osób świadczących usługi w imieniu Firmy Osoby zarejestrowanej jako firma.
 3. Klienci, którzy rezerwują usługi i kupują produkty od firmy oraz usługodawców.
Dostęp do tych informacji oraz do osób związanej z każdą kategorią jest łatwo osiągalny w systemie dla zatwierdzonych użytkowników. Dla osób, które tego wymagają, dane mogą być aktualizowane, usuwane i eksportowane w skonstruowanym formacie JSON.
Klienci użytkowników systemu mają również łatwy dostęp do wszystkich swoich danych osobowych przez logowanie bezpośredni link. Jeśli chcą usunąć swoje informacje, muszą skontaktować się z administratorem, który ma do tego niezbędne narzędzia.

O plikach cookie

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z danego serwera.
Pliki cookie mogą być „trwałe” „sesyjne”: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu upływu jego terminu ważności, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony plik cookie dotyczący jednej sesji wygasa z jej końcem, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.
Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymywanymi z plików cookie.

Pliki cookie, których używamy

Używamy plików cookie w następujących celach:
 1. (a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania i nawigacji po naszej stronie internetowej;
 2. (b) status - używamy plików cookie, w celu ustalenia, czy jesteś zalogowany na naszej stronie;
 3. (c) reklama - używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu to: adroll, facebook, google adwords, adsense;
 4. (d) analiza - możemy używać plików cookie, aby analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług. Pliki cookie, które mogą być w tym celu wykorzystane, to: hotjar (więcej informacji na temat zobowiązań prawnych Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment), i Google Optimize, (więcej informacji na temat polityki prywatności Google tutaj: https://policies.google.com/privacy);
 5. (e) zgoda - używamy plików cookie do przechowywania twoich preferencji w odniesieniu do ogólnego korzystania z plików cookie.

Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

Nasi dostawcy usług korzystają z plików cookie, a te mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
Korzystamy z Google Analytics w celu analizy wzorców korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z niej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy.
We may use Google Adwords and similar tools from time to time to display the remarketing, re-engagement ads to visitors or reach similar audiences. These services use cookies for tracking visitors so relevant ads can be published on sites you visit. You can view the privacy policy of Google Adwords here https://policies.google.com/privacy. You may opt-out of Google's use of cookies or device identifiers by visiting Google's Ads Settings here https://adssettings.google.com.
Korzystamy z reklam na Facebooku w celu udostępniania odpowiednich materiałów promocyjnych dla odwiedzających naszą stronę. Plik cookie z Facebooka służy do umieszczania naszych reklam na odwiedzanych stronach Facebooka. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

Zarządzanie plikami cookie

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia usunięcia plików cookie. Sposób wykonania różni się w zależności od przeglądarki i jej wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie za pomocą tych linków:
 1. (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
 2. (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
 3. (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 4. (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
 5. (e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
 6. (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.
Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie.

Nasze dane

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez SimplyBook.me Ltd
Firma jest zarejestrowana na Cyprze, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 21 Karaiskaki str., Oasis Center, 3032 Limassol, Cypr.
Możesz się z nami skontaktować:
 1. (a) listownie, wysyłając korespondencję na adres podany powyżej;
 2. (b) wysyłając e-mail na adres privacy@simplybook.me;
 3. (c) korzystając z pomocy na żywo dostępnej na naszej stronie.

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: dpo@simplybook.me.